Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek


A toronyóra szintje


Budapest IX. kerület,
Ferencváros

Kálvin téri református templom


Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

Nagyharang
1050 kg-os, 125 cm alsó átmérőjű, es1 alaphangú, Gombos Lajos öntötte 1980-ban az 1833-ban ágyúból készült és Eberhard Henrik pesti mester által öntött harang helyett. Az újraöntésre repedés miatt került sor. Az új harang a régi anyagából készült, így az ágyúbronz ma is benne van a harangban.


Felirata egyik oldalán:
ÚJRAÖNTETTE 1980 ÉVBEN
A BUDAPEST KÁLVIN TÉRI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐVEL ŐRBOTTYÁNBAN
AZ EBERHARD HENRIK ÁLTAL 1833-BAN
KÉSZÍTETT HARANG ANYAGÁBÓL


Másik oldalán kép: búzakalász koszorúba foglalt kehely

Alatta:
SOLI DEO GLORIA


A toronyban eredetileg 3 harang számára volt hely, melyeket 1833-ban ágyúbronzból öntöttek. Ezek elkerülték az 1848-49-es beolvasztást, azonban az I. világháborúban a két kisebbet elrekvirálták, az egyiken szép harangvers volt olvasható. Pótlásukra nem került sor. A régi, 1980-ban megrepedt nagyharang hangját sugározta évtizedekig a Petőfi rádió.

A három harang számára helyet biztosított harangszék fából készült. A harang idomacél jármon függ. Nyelvlekötéssel, húzómágnes által szólal meg.

A tornyot a 4-es metró építésekor acélszerkezettel erősítették meg.


A toronyba való feljutásért köszönet Páll László Nagytiszteletű Úrnak.A 613 kg-os nagyharang felszentelés előtt


Az új nagyharang a toronyban


Az új 310 kg-os harang felszentelés előtt:


Az új Árpád-házi Szent Erzsébet harang a toronyban:

A Borrómei Szent Károly kisharang:


A Kalkuttai Szent Teréz harang a toronyban:
A toronyból leszerelt, és rekvirálásra előkészített harangok (1180 kg, 700 kg, 150 kg) az Örökimádás templom udvarán, 1916. október 12-én.


A 150 kg-os Szent Vilmos harang az elszállítása előtt, 1916. október 12-én.Az 1202 kg-os Szent József harang 1933 szeptemberében, a felszentelése előtt, a képen Dr. Mátrai Gyula templomigazgató látható a József-haranggal.Örökimádás templom

Adatgyűjtés: Hunyadi Gábor
Fényképek: Hunyadi Gábor és Millisits Máté

4 harangja van:

Magyarok Nagyasszonya nagyharang
613 kg-os, 106 cm alsó átmérőjű, f1 alaphangú. Gombos Miklós és Ferenc öntötték 2018-ban Őrbottyánban.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÉS SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE ÖNTETETT ENGEM A BEZERÉTI CSALÁD A BENEDEK CSALÁD EMLÉKÉRE, ÉS FELAJÁNLOTTAK AZ ÖRÖKIMÁDÁS-TEMPLOM RÉSZÉRE AZ 1943-BAN HADI CÉLOKRA ELVITT 704 KG-OS HARANG PÓTLÁSÁRA."


Másik oldalon: Magyarok Nagyasszonya dombormű, és alatta a felirat:
"MAGYAROK NAGYASSZONYA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"


A harang alsó részén körbefutó felirat:
"SZÉCSI ANTAL APÁT ÚRRA EMLÉKEZVE ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTER, ÉS FIA FERENC ŐRBOTTYÁNBAN, 2018-BAN."


A harangot 2018. június 14-én öntötték Őrbottyánban.

Felszentelte Snell György esztergom-budapesti segédpüspök 2018. szeptember 30-án, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.Árpád-házi Szent Erzsébet harang
310 kg-os, 82,6 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban.

Felirata:
"ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TISZTELETÉRE,
ÉS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKEZETÉRE
ÖNTTETTEK ENGEM A JÓSZÍVŰ ADAKOZÓK,
ÉS AZ ÖRÖKIMÁDÁS TEMPLOM RÉSZÉRE
AZ 1943-BAN HADI CÉLOKRA ELVITT
340 KG-OS HARANG PÓTLÁSÁRA
HÁLÁBÓL FELAJÁNLOTTAK."

A harang alsó részén körbefutó felirat:
"SZÉCSI ANTAL APÁT ÚRRA
EMLÉKEZVE ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS
ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN,
A HIT ÉVÉBEN: 2012-BEN."

A harang másik oldalán látható domborművek:
középen egy feszület, attól balra Erzsébet királyné, jobbra pedig Árpád-házi Szent Erzsébet képe látható.

A harangot 2012. október 26-án Gombos Miklós harangöntő mester öntötte Őrbottyánban, és Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök úr szentelte fel 2012. december 23-án, a 9 órakor kezdődő szentmise keretében.


Szentelési képek:Borromei Szent Károly harang
Szlezák László öntötte 1932-ben, 157 kg-os, alsó átmérője 66 cm, d2 hangú. Ez a harangja élte csupán túl a II. világháborút (a világégés előtti 5 harang közül ez volt a második legkisebb). Sokáig az állványról leszerelve sínylődött a toronyban. 2006-ban hozták helyre, ekkor új nyelvet, koronát, golyóscsapágyat kapott és lefestették a rozsdás álványt is. A helyreállítást az őrbottyáni Gombos Miklós mester végezte. 2006. novemberében került vissza az állványra és decemberben készült el a villamosítása. A háborút követő 60 évi némaság után ma ismét hallható hangja.

Felirata:
"ÉLETÜNK, BOLDOGSÁGUNK, NEMZETI NAGYLÉTÜNK AZ EUKARISZTIÁTÓL FÜGG"
*
A BOLDOG EMLÉKŰ KÁNTER KÁROLY SZAVAI.
* * *
AZ ÖRÖKIMÁDÁS-TEMPLOMA RÉSZÉRE ÖNTTETETT SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE ÁLTAL, BUDAPESTEN. AZ ÚRNAK 1932-IK ESZTENDEJÉBEN.

A másik oldalon a védőszent képe és felirat:
"BORROMEI SZENT KÁROLY, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"Kalkuttai Szent Teréz harang
101 kg-os, 56,5 cm az alsó átmérője, f2 alaphangú. A harangot Gombos Miklós harangöntő mester öntötte 2016. augusztus 30-án, Őrbottyánban. Felszentelte Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek 2016. szeptember 25-én, a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. Ez Magyarország első, Kalkuttai Szent Teréz tiszteletére készült harangja, amely Teréz anya 1989. június 17-én, az Örökimádás templomban tett látogatásának állít emléket.

Felirata:
"A TEREMTŐ ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÉS KALKUTTAI SZENT TERÉZ TISZTELETÉRE ÖNTETETT ENGEM HUNYADI GÁBOR ÉS BENKÓ LÁSZLÓ AZ ÖRÖKIMÁDÁS TEMPLOM RÉSZÉRE, AZ 1943-BAN HADI CÉLOKRA ELVITT 95 KG-OS HARANG PÓTLÁSÁRA, TERÉZ ANYA SZENTTÉ AVATÁSÁNAK ÉVÉBEN, 2016-BAN."


Másik oldalon: Teréz Anya dombormű, és körülötte ívesen a felirat: "KALKUTTAI SZENT TERÉZ, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

A kép alatt a következő evangéliumi idézet olvasható:
"AMIT A LEGKISEBB TESTVÉREIM KÖZÜL EGGYEL IS TETTETEK, AZT VELEM TETTÉTEK. (MÁTÉ EV. 25,40)"
A harang alsó részén körbefutó felirat:
"SZÉCSI ANTAL APÁT ÚRRA EMLÉKEZVE ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN, AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN.
A harangok története (a templom Historia Domusa alapján)
Az eredeti - 1906-ban készült - harangokat nemes Tömöry Károly császári és királyi asztalnok, és özvegy ó-moraviczai Heinrich Ferencné született nemes Tömöry Eugénia adományozták a templom részére. A harangok nevei (Károly, Ferenc, Eugénia) az adakozók nevei alapján lettek kiválasztva, és az azonos nevű szenteknek felajánlva.
Dr. Kohl Medárd segédpüspök 1906. november 19-én - a templom felszentelése előtt 2 évvel - négy harangot szentelt meg: az 1180 kg-os "disz1" hangú Borromei Szent Károly, a 700 kg-os "fisz1" hangú Szent Ferenc, a 340 kg-os "aisz1" hangú Szent Eugénia, és a 150 kg-os "disz2" hangú Szent Vilmos harangokat.
A négy harangból hármat (Károly, Ferenc, és Vilmos nevűeket) az első világháború idején, 1916. október 12-én hadi célokra vittek el. Csak a 340 kg-os Eugénia maradt meg.
1932. március 20-án Breyer István segédpüspök két új harangot szentel fel: a 157 kg-os Szent Károly, és a 95,5 kg-os Boldog Jolán harangokat.
1933. szeptember 3-án, a templom fennállásának 25 éves jubileumára Breyer István segédpüspök két újabb harangot szentel fel: a 704 kg-os Úrangyala, és az 1202 kg-os Szent József harangokat.
A négy új harangot Szlezák László harangöntő mester készítette Budapesten.
1941 végére készülnek el az elektromos harangozógépek!
1943-ban az öt harangból hármat (Jolánt, Eugéniát, Úrangyalát) hadi célokra vittek el.
A legnagyobb, Szent József nagyharang különös jóindulatból maradt meg a Szent Károly haranggal együtt.
1956. november 7-én a templom távolsági zárótűzbe került, melynek következtében az épület súlyos károkat szenvedett, az 1202 kg-os nagyharang az állványból leszakadt, és darabokra tört.
Darabjait a templomfelújítás során szétlopkodták, csak egy 195 kg-os darab maradt meg, ezt a templom 1973-ban a vörsi plébániának adta el.
A 157 kg-os Szent Károly harang a csodával határos módon vészelte túl az 1943-as harang rekvirálást, és az 1956-os lövéseket.
1957-1962 között a templom felújításakor tervben volt az elpusztult harangok pótlása (300, 500, és 800 kg súlyban) de erre végül sajnos nem került sor.
2012. december 23-án Székely János segédpüspök, a templom korábbi igazgatója szentelte fel az új, 310 kg-os, Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére, és Erzsébet királyné emlékére készült új harangot. Ez a harang az 1943-ban hadi célokra elvitt 340 kg-os Szent Eugéniáról nevezett harangot hivatott pótolni.Komáromi Dániel videói:
Haller téri Páli Szent Vince Plébániatemplom

2 harangja van:

Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

 • Szent Mihály nagyharang: Súlya kb. 360 kg, alsó átmérője 87,6 cm, hangja "B". Felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÉS SZENT ZSUZSÁNNA TISZTELETÉRE KÉSZÜLT E HARANG, A BUDAPEST-KÖZÉPSŐFERENCVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM RÉSZÉRE, LÁHNY MIHÁLY VASKERESKEDŐ ÉS NEJE SZÜLETETT WALZER ZSUZSÁNNA ÉS A BUZGÓ HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL, AZ ÚRNAK 1936-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

  Másik oldalon: "SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÉS SZENT ZSUZSÁNNA KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK!" (Szent Mihály és Szent Zsuzsanna képpel)

 • Szent Anna harang: Súlya kb. 110 kg, alsó átmérője 58 cm, hangja: "F". Felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, SZENT ANNA TISZTELETÉRE KÉSZÜLT E HARANG, A BUDAPEST-KÖZÉPSŐFERENCVÁROSI RÓM.KAT. TEMPLOM RÉSZÉRE, AZ ÚRNAK 1936-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE ÉS AJÁNDÉKOZTA: SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

  Másik oldalon: "SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!" (Szent Anna képpel)

 • A nagyharang


  A kisharang
  Külsőferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplom

  Adatgyűjtés és fotók: Hunyadi Gábor

  2 harangja van:

  Szent Imre nagyharang Tömege kb. 450 kg, alsó átmérője 91,7 cm, hangja "gisz".

  Felirata:
  "BUDAY DEZSŐNÉ HARANGANYA , IFJ. ANGELUS BÉLA, ÖZV. BÁRDOS SÁNDORNÉ, BECSKEY JÁNOS, BERÉNYI SÁNDOR, BETSEY LÁSZLÓ, BREZNAI ISTVÁN, DALLOS ISTVÁN, ERHARDT MÁRTON, FARDA FERENC, HAKKER JÓZSEF, HASZON GYULA, HEROLD JÓZSEF, KACSMARIK DEZSŐ, KÓKAI JÚLIA, KOVÁCS ISTVÁN, MALAKY MIHÁLYNÉ, MAYER IMRE, MEDVECZKY JENŐ, MIHALOVITS JÁNOS, OSTYÁNYI JÁNOS, PETHŐ ENDRE, PETRY BÉLÁNÉ, PILLÓK GYULA, RADÓ LAJOS, REINHARDT MIHÁLY, RICHTER GYULA, ÖZV. DR. SÁNDOR JÓZSEFNÉ, DR. STÖCKL REZSŐ, SCHWARZ JÓZSEF, DR. SZENTIVÁNYI MIHÁLY, TÓTH GYÖRGY, DR. VALENTÉNYI MIHÁLY, VIRÁGH MIHÁLY, WEISZ ANTAL, ZSINGOR ÁRPÁDNÉ, ÖZV. ÁGOSTON ANTALNÉ ÉS CSALÁDJAIK, VALAMINT A BUZGÓ HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN"

  Másik oldalon:
  "SZŰZ SZENT IMRE HERCEG HALÁLÁNAK 900 ÉVES JUBILEUMI ÉVÉBEN 1930. ÉVBEN ÖNTTETTE A BUDAPESTI SZENT KERESZT EGYHÁZKÖZSÉG"

  "SZŰZ SZENT IMRE HERCEG KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"


  Magyarok Nagyasszonya kisharang Tömege kb. 195 kg, alsó átmérője 72,0 cm, hangja: "cisz".


  Felirata:
  "AZ ÚRNAK 1948. ÉVÉBEN ÖNTTETTÉK A BUDAPESTI SZENT KERESZT PLÉBÁNIA HÍVEI FARDA ADOLF ÉRSEKI TANÁCSOS PLÉBÁNOS, CSEKŐ F. CSELÉNYI J. DARA F. DUCSAI J. KÁLLAY J. KARES I. KERTÉSZ A. KOCSIS R. KÖRMENDI B. ÖZV. KŐHALMI GY.NÉ, LŐRINC M. MOLNÁR J.NÉ, ÖZV. PETRIK GY.NÉ, PETRÁSOVITS G.NÉ, PINTÉR I. ÖZV. PIACSEK J.NÉ, ÖZV. ROSA D.NÉ, ROZSNYO K. ÖZV. SÉDER F.NÉ, SÓLYOMVÁRI L.NÉ, SZABADOS J. SZABÓ K. SZÉCSI L. ÖZV. SZMEJ I.NÉ, SZOMBATHELYI S. SZULLMANN M. SCHWENDER A. ÖZV. SCHTUDLER GY.NÉ, FAZEKAS TESTVÉREK, CSOBOTA, HALMOS, HILKÓ, VARGA CSALÁDOK , VALAMINT TÖBB BUZGÓ HÍVŐ ADOMÁNYAIBÓL ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN. 5038 SZ."

  Domborműve Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja.
  Szent István Kórház

  Adatgyűjtés és fotó: Bajkó Ferenc

  1 harangja van:

  ~35 kg-os, 33 cm alsó átmérőjű, d3 alaphangú. Szlezák László öntötte Budapesten 1929-ben.

  Vállán körbefutó díszítésben Budapest angyalos címere látható.

  Felirata:
  ÖNTÖTTE
  SZLEZÁK LÁSZLÓ
  HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. 1929.


  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

  Webmester: Bajkó Ferenc  

  E-mail: magyarharangok@gmail.com