Főoldal | Harangadatok | Általános ismertető | Harangöntés | Öntők | Legnagyobb harangjaink | Szokások | Újdonságok | Linkek

A 2700 kg-os Szent Mihály nagyharang


Az 1700 kg-os Boldogasszony-harang


A 880 kg-os Gábor-harang


A 328 kg-os Rafael-lélekharang


A 280 kg-os, 17. szézadi kisharangA három kisebb harang


A 2700, 880, 328 és 280 kg-os harangok


Kolozsvár

Szent Mihály római katolikus főtemplom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

5 harangja van

Szent Mihály nagyharang
2700 kg-os, 178 cm alsó átmérőjű, Gisz0 alaphangú. Hőnig Frigyes öntötte Aradon 1924-ben. A korábbi, 3598 kg-os, 1818-ban Andrásofszki Efraim és Dániel által Kolozsváron öntött nagyharangot az I. világháborús bronzigény megkímélte, azonban 1924 március 7-én váratlanul megrepedt. Az új harang az eredetivel megegyező formában készült el.

Kép: Szent Mihály arkangyal

Alatta:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS SZENT MIHÁLY TISZTELETÉRE
ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG
A MEGREPEDT ŐSI HARANG HELYÉBE, 1924-BEN
ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL.
Másik oldalán felirat:
PRINCEPS MILITIAE
CAELESTIS PROTEGE CIVES CUSTODI
PÁTRIÁM TEMPLA SACRATA DEO.Boldogasszony-harang
1700 kg-os, 157 cm alsó átmérőjű, H0 alaphangú. Hőnig Frigyes öntötte Aradon 1924-ben az elrekvirált, 1904 kg-os, 1858-ban Andrásofszi János és fiai János és Efraim által öntött harang helyett.

Kép: Szűz Mária a Kisdeddel

Alatta felirat:
MARIA MATER GRATIAE
DULCIS PARENS CLEMENTIAE
TU NOS AB HOSTE PROTEGE
ET MORTIS HORA SUSCIPE.

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A BOLDOGSÁGOS SZENT SZŰZ TISZTELETÉRE
ÖNTTETTE
A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG
A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE,
1924-BEN
ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL.Szent Gábor harang
880 kg-os, 119 cm alsó átmérőjű, disz1 alaphangú, szintén Hőnig Frigyes aradi harangöntő öntvénye 1924-ből. I. világháborúba elrekvirál elődje 784 kg tömegű volt, és 1759-ben Steinstock József öntötte Budán. Ez a templom leggyakrabban hallható harangja. Ez szól minden nap 6, 12 és 19 (nyáron 20) órakor Úrangyalára, valamint a hétköznapi szentmisék és a vasárnap 8.45-kor és 11.30-kor kezdődő szentmisékre beharangozásként.

Egyik oldalán Szent Gábor (Gábriel) arkangyal képe, alatta felirat:
ANGELUS FORTIS GÁBRIEL UT HOSTES
PELLAT ANTIQUOS ET AMICA CAELO QUAE TRIUMPHATOR STA'UIT
PER ORBEM TEMPLA REVISAT.

Másik oldalán:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS SZENT GÁBOR ARKANGYAL TISZTELETÉRE
ÖNTTETTE
A KOLOZSVÁRI ROM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG
A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE
1924-BEN
ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉLSzent Rafael lélekharang
328 kg-os, 88 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú, Hőnig Frigyes aradi harangöntő harangja 1924-ből. Elődje Szent Gábriel tiszteletére készült 1859-ben Andrásofszi János műhelyében 448 kg-os tömeggel. Ennek hangja hallható minden esti Úrangyala harangszó után a halottakért mondott imádságra hívva.

Egyik oldalán latin nyelvű felirat:
AES AGO NATURA SONITU SUM NUNTIUS IDQUE
QUOD RAPHAEL QUONDAM NUNC EGO MUNUS AGO
ILLE COMES REDUCI TOBIAE COMES IBAT EUNTI
ILLE FŰIT VITAE DUCLOR ET ILLE VIAE
VOX MEA MORTALES AD TUMBAS DUCIT ETARAS
ATQUE ERIT AETERNAE DUXQUE COMESQUE VIAE.

A másik oldalon már magyar nyelven olvashatjuk a harang keletkezésének körülményeit:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS SZENT RAFAEL ARKANGYAL TISZTELETÉRE
ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG
A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE
1924-BEN, ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉLKisharang
280 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Buczi Kristóf öntötte 1657-ben ismeretlen helyen. Füles koronás. Bár villamosítva van, rendkívül rendszeres használatban nincsen.

Vállán két sorban körbefutó felirata magyarul:
Dicsőség Istennek a magasságban és e földön békesség a jóakaratú embereknek. Öntötte Buczi Kristóf az Úr 1657. évA harangokat Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő és a Bimm-Bamm Csoport közreműködésével új, megtört jármokra helyezték, és új nyelvvel látták el valamennyit. Ekkor készült a harangok vezérlése, meghatása is a Szent Mihály és Szent Ráfael harangokra felszerelt kongatókkal együtt. A beüvegezett toronyablakok, a gyenge meghajtás és a nagy forgalom miatt a harangok hangja a templom közvetlen környezetében is alig-alig érvényesül (szemben az ortodox katedrális Seltenhofer-harangjával, amelynek hangját az egész belvárosban hallani lehet).


Forrásmunka, amelyben a harangok részletes története is olvasható:
Dr. György Lajos: Kolozsvári Szent Mihály Egyház - Emlékfüzet az 1924. okt. 2-12. harangszentelési ünnepségek alkalmával. Cluj-Kolozsvár, 1924.
http://mek.oszk.hu/08300/08393/08393.pdf

Harangozási rend
Hétköznap:
6.01-6:03: 880 kg - reggeli Úrangyala
7.31-7.33: 880 kg - beharangozás szentmisére
12.01-12.03: 880 kg - déli Úrangyala
18.01-18.03: 880 kg - beharangozás szentmisére
20.01-20.02: 880 kg - esti Úrangyala
20.02-20.03: 328 kg - halottakért


Vasárnap:
6.01-6:03: 880 kg - reggeli Úrangyala
8.46-8.48: 880 kg - beharangozás szentmisére
10.01-10.03: 2700+1700+880+328 kg - beharangozás szentmisére
11.31-11.33: 880 kg - beharangozás szentmisére
12.01-12.03: 880 kg - déli Úrangyala
18.01-18.03: 2700+1700+880+328 kg - beharangozás szentmisére
20.01-20.02: 880 kg - esti Úrangyala
20.02-20.03: 328 kg - halottakértA három legnagyobb harang


Alsóvárosi református templom
(Kétágú templom)

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc


2 harangja van
amelyeket Rákóczi-harangoknak is neveznek, és eredetileg a Farkas utcai református templom harangjai voltak. Az eredeti Rákóczi-harangokat I. Rákóczi György erdélyi fejedelem öntette a kolozsvári reformátusok számára, ezek az 1798-ban kitört tűzvészben megsérültek ezek után történt meg újjáöntésük.


A nyugati (bal oldal) toronyban:

Nagyharang
2509 kg-os, 168 cm alsó átmérőjű, H0 alaphangú, a második legnagyobb harang Kolozsváron. A neves Andrásofszki János öntötte 1798-ban Kolozsvárott. Adományozta: Rhédei Mihályné özv. Losontzi Bánffy Terézia.

Palástjának felső ötödében indás copf díszítés fut körbe.

Egyik oldalon az adományozó családi címere látható,
alatta felirat:
EZEN HARANG ÉRTZNÉL ÁLLANDÓBB OSZLOPA
A NÉHAI MÉLT. GRÓF KIS RHÉDEI RHÉDEI
MIHÁLY ÖZVEGYÉNEK MÉLT. L. B: LOSONTZI
BÁNFFY THERESIA ÚRASSZONYNAK, KI IS MIDŐN
MDCCXCVIII ESZTENDŐBEN KISASSZONY HAVÁNAK
UTOLSÓ NAPJÁN EGY VÉLETLEN TÁMADOTT ÉS
AZ MDCXCVII. ESZTENDŐBÉLIHEZ
HASONLÓ TŰZ DELYÉTI HÁROM ÓRÁK ALATT KOLOZS
VÁRNAK HÉT UTCÁIT ÉS AZOK KÖZÖTT A REFORMÁTUSOK
NAGYOBB TEMPLOMÁT, KOLLEGYOMÁT, PAPI HÁZAIT MEGEMÉSZTETTE, HARANG
JAIT ÖSSZEOLVASZTOTTA. EZT AZOKNAK HULLADÉLYKOKBÓL TULAJDON
MAGA KÖLTSÉGÉN ÖRÖKÖS ÁLLANDÓ KEGYESSÉGGEL ÚJRA ÖNTÖTTE
EZ SZOMORÚ MDCCXCVIII. ESZT. SZT. ANDRÁS HAVÁBAN.
AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT. PÉLD. RÉSZ. X.v. 7.

Másik oldalán a kolozsvári reformátusok címere liliomos címere, fölötte felirat:
(SIC)UT LILIUM INTER SPINAS ITA DILECTA MEA INTER FILIAS
(=mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. /Énekek éneke 2,2/)

A vállon körbefutó felirat:
AUXILIANTE DEO O. MAX ME FUDIT IOHA ANDRASOFSKI CIVIS CLAUDIOPOLI A. 1799.
(~ Isten segítségével öntött engem Andrásofszki János Kolozsvár városában 1799-ben)A harang öntöttvas, Pozdech-típusú jármon függ, amelynek tömege ~700 kg, Budapesten készült Thury János és Ferenc műhelyében 1905-ben a korábbi füles koronák lefűrészelésével és tárcsás rendszerűvé való átszerelésével.


A járom felirata:
PATENT
THURY J. ÉS FIA

A keleti (jobb oldal) toronyban:

Középső harang
1456 kg-os, 143 cm alsó átmérőjű, cisz1 alaphangú. A nagyharanggal együtt 1799-ben készült Kolozsváron Andrásofszki János öntödéjében özv. Bánffy Sándorné Gyerőmonostori Kemény Ágnes adományából.

Palástjának felső harmadában indás copf díszítés fut körbe.

Egyik oldalon felirat:
AZ AKARATNAK ÉS TEHETTSÉGNEK
EZ AJÁNDÉKBAN EGYESÜLT
RITKA PÉLDÁJA
MELYET
A VALLÁS HOZ FORRO BUZGOSÁGBOL
EZ ENYÉSZŐ SZÁZADNAK DITSÉRETIRE
MÉLT. L. B. M. GYÉRŐ MÓNOSTORI
KEMÉNY ÁGNES ÚR ASSZONY
NÉHAI MÉLT. L. R. LOSONTZI
BÁNFFI SÁNDOR ÚR ÖZVEGYE
EBBEN ÉS ENNÉL EGY KISSEBB (sic!) HARANGBAN
MUTATOTT ÉS HAGYOTT
MELLYEKET KOLOSVÁRON Á. R.
EKKLESIÁNAK MDCCXCVIII.
ESZT. TÖRTÉNT TŰZBEN -
ELOLVADOTT HARANGJAINAK
OLVADÉKIABÓL (sic!) MAGA KÖLTSÉGÉN
AZON EKLESIA SZÁMÁRA
ÚJRA ÖNTETTETETT MDCCXCIX SZ. IVÁN
HAVÁNAK 17. NAPJÁN
ILYENEK AZ IGAZ SZIVŰ TEHET ŐSÖK A KIK
HIRDETIK AZ URAT TELLYES SZIVEKBŐL
AZ IGAZAKNAK TANÁTSOKBAN ÉS
GYÜLEKEZETEKBEN SOLT. RÉSZ. CXI. V. 1.

Másik oldalán az adományozó család és a gyülekezet címere, a kettő között igei felirat:
(SIC)UT LILIUM INTER SPINAS ITA DILECTA MEA INTER FILIAS
(=mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. /Énekek éneke 2,2/)

A vállon körbefutó felirat:
AUXILIANTE DEO O. MAX ME FUDIT IOHA ANDRASOFSKI CIVIS CLAUDIOPOLI A. 1799.
(~ Isten segítségével öntött engem Andrásofszki János Kolozsvár városában 1799-ben)


E harang járma hasonló a nagyharangéhoz, ám erről hiányzik a készítő cégtáblája.Mindkét harang eredeti, a templom építésével egy időben készült fa harangszéken függ, és mindkettőt a Kocsis Judit - Anna és Kocsis Sándor által 2008-ban adományozott, motoros harangozógép működteti, a nyelvek le vannak kötve.A motor és adományozójának táblájaA harmadik harang története
E két harang világháborús rekvirálás alól való megmenekülése rendkívüli eset, hiszen nem sok templom van a Kárpát-medencében, amelynek két nagyméretű harangját is meghagyta volna a rekviráló bizottság. Nem így történt a harmadik, legkisebb harangjával, amely 986 kg-os, e1 hangú, (más adatok szerint 706 kg-os és d1 hangú) 123 cm alsó átmérőjű volt, és 1896-ban öntötte az Andrásofszki dinasztia. Feltételezhetően egy korábbi harang újjáöntéseként készült, hiszen az 1456-os harang felirata említ egy kisebb, szintén Bánffy Sándor özvegye által öntetett harangot. Ennek pótlása a mai napig nem történt meg. Öntöttvas járma a torony padlóján hever, várja a harangja visszatértét.Harangozási rend
Vasárnap:
9.01-9.03: 2509 kg-os harang (hívogatás)
9.31-9.33: 1456 kg-os harang (hívogatás)
9.46-9.48: 1456 kg-os harang (hívogatás)
10.01-10.04: 2509 + 1456 kg-os harang (beharangozás)
12.01-12.03: 1456 kg-os harang (déli harangszó)
17.31-17.33: 1456 kg-os harang (hívogatás)
17.46-17.48: 1456 kg-os harang (hívogatás)
18.01-18.04: 2509 + 1456 kg-os harang (beharangozás)

Hétköznap
12.01-12.03: 1456 kg-os harang (déli harangszó)
18.01-18.03: 1456 kg-os harang (esti harangszó)

A 1578 kg-os nagyharang


A 650 kg-os harang


A 358 kg-os harang


A 70 kg-os harangFerences templom


Adatgyűjtés és fotók: Szilveszter testvér

4 harangja van


Nagyharang
1578 kg-os, Hönig Frigyes öntötte Aradon 1928-ban.


Felirata:
A MEGTESTESÜLT ÖRÖK IGE,
AZ OLTÁRISZENTSÉG KRISZTUS KIRÁLY
DICSŐSÉGÉNEK EMLÉKÉRE.
ÖZV. JUHÁSZ LAJOSNÉ
1928.
ÖNTÖTTE HÖNIG FRIGYES ARADON.Jézus Szíve harang
650 kg-os, Hönig Frigyes öntötte Aradon 1926-ban.

Felirata:
"JÉZUS ISTENI SZÍVÉNEK
MEGKÉRLELÉSÉRE ÉS IMÁDÁSÁRA.
A KOLOZSVÁRI FERENCRENDIEK
1926.
ÖNTÖTTE HÖNIG FRIGYES ARADON".Szent Ferenc harang
358 kg-os, Hönig Frigyes öntötte Aradon 1926-ban.

Felirata:
"SZENT FERENC ATYÁNK HALÁLÁNAK
700 ÉVES ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE ÉS TISZTELETÉRE
A KOLOZSVÁRI FERENCRENDIEK
1926.
ÖNTÖTTE HÖNIG FRIGYES ARADON"Szent József lélekharang
70 kg-os, Hönig Frigyes öntötte Aradon 1926-ban.

Felirata:
"1696-BAN KÉSZÜLT KORNIS HARANG HELYÉBE.
SZENT JÓZSEF ATYÁNK ÉS PÁRTFOGÓNK TISZTELETÉRE
A KOLOZSVÁRI FERENCESEK
1926.
ÖNTÖTTE HÖNIG FRIGYES ARADON".

Evangélikus templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

600 kg-os, 107 cm alsó átmérőjű, fisz1 alaphangú, 1827-ben Kolozsvárott öntötte Andrásofszki Efraim és János. A harangöntők adományként munkaköltséget nem számoltak fel a harang öntésekor, ez mind presbiteri jegyzőkönyvekben, mind a harangfeliratban megörökíttetett.

A harang egyik oldalán a Szentháromság domborműve látható.

Alatta felirat:
CURATOR HERR JOH: THEIL. PFARRER HERR MART: LIEDEMAN. PREDIGER HERR MICH: BELL.

Másik oldalán:
IM JAHR 1827 WURDE DER GUSSDIESER GLOCKE
VON EINIGEN MITGLIEDERN DER KLAUSENBURGER
EWANGELISCHEN GEMEINDE A. C. DURCH MILDE BEYTRAEGE
VERANSTALTET GEGOSSEN VON EPHRAIM UND IOHANN
ANDRASCHOFSKY OHNE MÜHVERGELTUNG.

A harangnak eredetileg füles koronája volt és egyenes jármon függött. A tárcsás koronára való átalakítást a 20. század elején az Andrásofszki harangöntöde végezte. Az utólag kiemelt járom felirata: "PATENT". A harang motorral, nyelvkötés nélkül működik.

A harangok története
A templomnak eredetileg három harangja volt, az I. világháborúban a legnagyobbat hagyták meg, a két kisebbet háborús célokra elvitték. A kisharang 1817-ben a reformáció 300. évfordulójára készült, öntötte Andrásofszki Dániel. A középharang 1855-ben készült Andrásofszi János kezei alatt, ennek feliratát is ismerjük:
DIE GLOCKE RUFT EUCH OBEN
DER HERRN DER WELT ZU LOBEN.
IHR RUF SEY EUCH GELOBT
EUR HEIL ES RUFT IN GOTT

(A harang arra hív Titeket,
hogy a világ fent lakozó Urát dicsőítsétek.
Hívását parancsnak vegyétek.
Gyógyulásotok a hívó Istenben van)

A két hiányzó harang járma ma is megvan a harangházban. A kisebbiké a padlón, a nagyobbiké a harangszéken várja az újjáöntést.


Harangozási rend
Vasárnap:
10.30-10.32: hívogatás
10.45-10.47: hívogatás
11.00-11.03: beharangozásA motor és az elrekvirált harangok jármai
Unitárius templom

Adatgyűjtés és fotók: Bajkó Ferenc

1 harangja van

290 kg-os, 79 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Valaha ez volt a templom második legnagyobb harangja, az I. világháború rekvirálása óta a torony egyetlen lakója. 1796-ban Andrásofszi János öntötte Kolozsvárott.

Vállán körbefutó felirat:
MENJETEK BÉ AZ ÚR KAPUIN HÁLÁADÁSSAL, AZ Ő PITVARAIBAN DICSÉRETTEL. ÁLDJÁTOK AZ Ő NEVÉT. 'SOLT. C.


Egyik oldalán növényindákkal körbefont mezőben:
A KOLOZSVÁRI UNITARIA
ECCLESIA
KÖLTSÉGÉVEL ÖNTETETETT
1796.
Alatta harang alakú mezőben:
ME
FUDIT
IOHA
ANDRASOFSKI
CLAUDIOPOLI.

Másik oldalán egy hajót ábrázoló kép látható, felirata:
PORTU MELIORE QUIESCAM
(~Jobb kikötőben megpihenek)

A harangot tárcsás Andrásofszi-járomra szerelték, eredetileg füles koronájú volt. Korábban motorral működött, annak elromlása óta kézzel húzva szólaltatják meg.


A harangok története
A templom felszentelésekor négy harangot húztak fel a toronyba. Ezek adatait részletesen ismerjük. Mind a négyet Andrasofszi János öntötte, és mindegyiket ugyanaz a hajómotívum díszítette, mint a jelenleg is meglévőt. Az 554 kg-os (~1000 font) nagyharang 1796-ban készült, egyik oldalán a FIDES, a másik oldalán a SPES szó volt kiöntve, a hajómotívum alatti felirata: "PER VARIOS CASUS" (~Különböző alkalmakkor). A 140 kg-os (~250 font), 3-mas számú harang szintén 1796-ban készült, vállán felirattal: JERTEK AZ JÁKÓB ISTENÉNEK HÁZÁHOZ, ÉS MEGTANÍT AZ Ő UTAIRA. MIKEÁSÁL IV. RÉSZ. A hajómotívum alatt ez állt: "SALVA TANTUM AB ALTO" (~Üdvözlet csupán a magasból). 60 kg-os (~100 font) legkisebb harangját Suki János adományozta 1787-ben, rajta az adományozó neve és címere volt látható. 1849-ben, a Szabadságharc idején a két kisebb harangból ágyú készült. 1860-ban pótolták a nagyobbikat, ez 161 kg-os (288 font) volt. Palástjára szintén a hajós jelkép került, felirata így szólt: "A KOLOZSVÁRI UNITARIA ECCLESIA SZÁMÁRA ÖNTETTE SAJÁT KÖLTSÉGÉN ÉLETE 75-DIK ÉVÉBEN IDŐSB FEKETE PÁL 1860-BAN NOVEMBER 11-ÉN 1855-BEN ELHALT KEDVES NŐJE HÉVÍZI LITERATI JULIÁNNA EMLÉKÉÜL". Tehát 1917-es rekvirálás előtt három lakott a toronyban, melyek közül a legkisebbet és a legnagyobbat vitték el, középső maradt meg a mai napig.


Harangozási rend
Hétköznap:
8.00-8.03: reggeli harangszó
12.00-12.03: déli harangszó
18.00-18.03: esti harangszó


Vasárnap:
8.00-8.03: reggeli harangszó
10.30-10.40: hívogatás
10.45-10.50: egybegyűjtés
10.55-11.00: beharangozás
12.00-12.03: déli harangszó
18.00-18.03: esti harangszóVideók


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása, más honlapokon, sajtóban, médiában való közzététele csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek az egyházak. Az egyházak (plébániák, gyülekezetek stb) az oldal bármely tartalmát (képeket, videókat, adatokat) külön kérés nélkül felhasználhatják. A képekből az alábbi e-mail címre érkező kérésre nagyobb felbontásúakat is tudok adni.

Webmester: Bajkó Ferenc  

E-mail: magyarharangok@gmail.com